🎬 Kinemaja verore “Open Air Durrës”, është një projekt kulturor i cili vjen për herë të parë në Durrës. 1 | Bashkia Durrës - Faqja Zyrtare